Bygglovshjälp

Vi hjälper till med er bygglovsansökan, från idé till beviljat bygglov, startbesked, och slutligen slutbesked. Vi bistår med hjälp vid ansökan eller överklagan om bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispens genom framtagande av bygglovsritningar samt övriga tjänster efter era önskemål, exempelvis tolkning av detaljplan, upprättande av förslag till kontrollplan, fukt- och brandskyddsbeskrivningar eller bara tips och råd. Vi kan även verka som er kontaktperson gentemot kommunen under hela processen. Våra kunder är privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar samt andra aktörer som planerar att utföra något lov- eller anmälningspliktigt enligt plan- och bygglagen.

Vad säger er detaljplan?

Vi kontrollerar vad er detaljplan reglerar och vet hur den ska tolkas. En detaljplan är inte lätt att tolka. Låt oss hjälpa er. Vi har gedigen erfarenhet att tolka detaljplaner.

Feltolkning av aktuell detalj- eller översiktsplan leder till att projektering av ert drömprojekt utförs efter felaktiga grunder, detta kan komma att framgå först vid inlämnad ansökan till kommunen. Anlitar ni Plan- och byggkonsulterna granskar vi alltid ert projekt och ser till att inlämnad ansökan följer aktuell detalj- eller översiktsplan.

Behöver ni ett förhandsbesked?

Ska ni stycka av en tomt och bygga utanför detaljplanelagt område behöver ni ett förhandsbesked. Vi hjälper er att utreda era möjligheter och ta fram handlingar som krävs för ett beviljat förhandsbesked.

Ska ni bygga inom strandskyddat område?

Ligger er fastighet inom strandskyddat område krävs en strandskyddsdispens. Låt oss hjälpa er att granska möjligheten till en strandskyddsdispens. Vi gör en grundlig utredning kring er fastighet och ser vilka möjligheter ni har.

Har ett beslut gått er emot?

Vi hjälper er att granska att kommunen har tolkat er detaljplan rätt och att plan- och bygglagen följts. Vi går igenom rättsfall och eventuella beslut era grannar fått. Vi gör en grundlig granskning av ert beslut och ser om möjligheten till en överklagan finns.

Plan- och byggkonsulterna kan erbjuda er hjälp med bygglovsansökan och upprätta ett förslag till kontrollplan i hela landet samt agera certifierad kontrollansvarig i: Stockholm, Eskilstuna, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Södertälje, Västerås, Uppsala med omnejd.

Är ni i behov av hjälp med ert bygglov?

Kontakta Plan- och byggkonsulterna för en kostnadsfri offert.
Få svar inom en arbetsdag!

Kontakta oss